Στήθος μάρμαρο καρδιά πατάτα – Κυριολεξία, μεταφορά