Ιστορίες χωρίς τέλος

Μια σειρά εκπαιδευτικών ταινιών με στόχο τη διαθεματική προσέγγιση της μάθησης μέσα από τη λογοτεχνία. Η σειρά “Ιστορίες δίχως τέλος” αποτελείται από 14 επεισόδια.