Ιστορική αναδρομή

Το σχολείο ονομάστηκε «σχολείο του Άμμου» λόγω της θέσης του στην παραλία του Άμμου (ονομαστική ο Άμμος, δηλαδή η μεγάλη αμμουδιά) όπως ονομαζόταν η περιοχή από τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας.
Η κατασκευή του σχολείου μας ξεκίνησε το 1932 με τα πιο σύγχρονα μέσα και υλικά της εποχής εκείνης. Η θεμελίωση έγινε από τον τότε Υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου. Από την ίδρυσή του μέχρι το 1953 το σχολείο λειτουργούσε ως 6/θέσιο. Από το Μάιο του 1963 προήχθη σε 7/θέσιο (Φ.Ε.Κ /29/5/1963). Αργότερα έχουμε αύξηση της οργανικότητάς του σε 8/θέσιο, 10/θέσιο, 14/θέσιο και τα τελευταία χρόνια σε 12/θέσιο.
Από τους σεισμούς του 1953 το διδακτήριο έμεινε άθικτο λόγω της άριστης κατασκευής του, όπως επίσης η εκκλησία του Αγ. Διονυσίου, η Εθνική Τράπεζα και το σπίτι του Σαρακίνη στο Γιοφύρι (δίπλα στο σημερινό κτίριο της Αγροτικής Τράπεζας).
Στο κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου στεγαζόταν και το 2ο Δημοτικό Σχολείο ως το 1972. Στη δεκαετία 1980-90 υπήρχε συστέγαση στο σχολείο «του Άμμου» του 3ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Το 1980 έγινε επέκταση του κτιρίου στο χώρο του κήπου στη βόρεια πλευρά. Έτσι οι αίθουσες από 8 έγιναν 12.
Από το 1993 ως και σήμερα συστεγάζεται με το 3ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου.