Περιπέτειες στο πάρκο

Όταν η φαντασία πάει σχολείο, η γραμματική πηγαίνει στο πάρκο. Μια σειρά 7 επεισοδίων που οδηγεί τους μαθητές αβίαστα στη γνώση. Γραμματικά φαινόμενα όπως η παραγωγή και η σύνθεση, τα συνώνυμα, τα ταυτόσημα, τα αντίθετα, η κυριολεξία και η μεταφορά, γίνονται αφορμή για γλωσσικά και άλλα παιχνίδια.