Δομή και λειτουργία του 3ου Δημοτικού

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ' ΤΑΞΗΒ' ΤΑΞΗΓ' ΤΑΞΗΔ' ΤΑΞΗΕ' ΤΑΞΗΣΤ' ΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ353535353535
Θρησκευτικά002222
Γλώσσα10108877
Μαθηματικά554444
Ιστορία002222
Μελέτη Περιβάλλοντος443300
Γεωγραφία000022
Φυσικά000033
Κοιν. & Πολ. Αγωγή000011
Αισθητική Αγωγή553333
Φυσική Αγωγή444422
Αγγλικά224444
Ευέλικτη Ζώνη - Βιωματικές Δράσεις443311
2η Ξένη Γλώσσα000022
Τ.Π.Ε.112222

Σε όλες τις τάξεις η μια (1) ώρα του γλωσσικού μαθήματος διατίθεται για Φιλαναγνωσία.

Η Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα μαθήματα Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή. Η κατανομή του διδακτικού χρόνου έχει ως εξής:

Εικαστικά: Α’ Τάξη: 2 ώρες, Β’ Τάξη: 2 ώρες, Γ’ Τάξη: 1 ώρα, Δ’ Τάξη: 1 ώρα, Ε’ Τάξη: 1 ώρα, ΣΤ’ Τάξη: 1 ώρα.
Μουσική: Α’ Τάξη: 2 ώρες, Β’ Τάξη: 2 ώρες, Γ’ Τάξη: 1 ώρα, Δ’ Τάξη: 1 ώρα, Ε’ Τάξη: 1 ώρα, ΣΤ’ Τάξη: 1 ώρα.
Θεατρική Αγωγή: Α’ Τάξη: 1 ώρα, Β’ Τάξη: 1 ώρα, Γ’ Τάξη: 1 ώρα, Δ’ Τάξη: 1 ώρα, Ε’ Τάξη: 1 ώρα, ΣΤ’ Τάξη: 1 ώρα.