Το λούνα παρκ της γλώσσας

Μια σειρά με φαντασία και παιδαγωγική τόλμη. Όταν η φαντασία πάει σχολείο, τα Μέρη του Λόγου πάνε στο λούνα παρκ και η Γραμματική βάζει τα γέλια. Το «πνεύμα» του λούνα παρκ και οι μικροί του φίλοι παρασύρουν τα παιδιά σ’ ένα παιχνίδι φαντασίας. Μέσα από ένα διαφορετικό, κάθε φορά, παιχνίδι, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη γλώσσα, εξοικειώνονται με τη χρήση της και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους.