Ο αριθμός “π”, εμείς και η Ευρώπη – Μια εργασία των μαθητών του ΣΤ΄1 για το πρόγραμμα Teachers4Europe