Εγγραφές μαθητών στο Ολοήμερο για το επόμενο σχολικό έτος έως Πέμπτη 18 Μαϊου 2023