Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εβδομάδα του κώδικα»