Εκπαιδευτική τηλεόραση – πρόγραμμα από 4 έως 8 Μαϊου